skip to Main Content
Oriel Science Headlines  The Jamborî Weekend Family Festival!

Oriel Science headlines the Jamborî Weekend Family Festival!

Visit Swansea University’s exciting Oriel Science exhibition at the Jamborî family festival in the TechHub Café for an afternoon of science fun for all the family.

Make goo, create clouds in a bottle and discover the energy of vortex cannons, at this free event on Saturday 28th April from 11am – 4pm. The Café is located off the High Street in Swansea’s city centre.

TechHub, in association with Volcano Theatre, will also be running a series of live demos and tech/science based workshops and activities throughout the day.

Chris Allton, Director of Oriel Science, said: “It’s great for Oriel Science to be part of the Jambori Festival. We are very excited to add some science fizz to this family event. Come along to the Oriel Science exhibit in TechHub, make some slime, and learn some science along the way!”

Sarah Fogel, Community Events Manager at TechHub Swansea said: “We’re really excited to welcome back Oriel Science to TechHub, for the Jamborî festival, on Saturday 28th April. Here at TechHub, we understand the importance of promoting STEM fields to kids, not just because they offer awesome job opportunities but also because our future depends on nurturing the next generation of STEM-superstars! The festival will bring together valuable skills and future-thinking mindsets, by encouraging all ages to have fun, while learning in a safe and friendly environment. For some, that might mean learning the science of slime, for others it might be discovering how to make a cloud in a bottle. All activities we will be exploring throughout the festival!”

For more details on the Jambori event, please visit: http://www.volcanotheatre.co.uk/whats-on/jambor%C3%AE.

Email: orielscience@swansea.ac.uk

@OrielScience: facebook.com/OrielScience

With thanks to our sponsors:


 

Oriel Science ymysg prif atyniadau’r Ŵyl Benwythnos i Deuluoedd, Jamborî!

Dewch draw i arddangosfa gyffrous Oriel Science Prifysgol Abertawe yn yr ŵyl i’r teulu, Jamborî, yng Nghaffi’r  TechHub  am brynhawn o hwyl wyddonol i’r teulu cyfan.

Cewch gyfle i wneud gŵ, creu cymylau mewn potel a darganfod egni canonau fortecs yn y digwyddiad am ddim hwn a gynhelir ddydd Sadwrn 28 Ebrill rhwng 11am a 4pm. Lleolir y Caffi oddi ar y Stryd Fawr yng nghanol dinas Abertawe.

Bydd y TechHub, mewn cydweithrediad â Volcano Theatre, yn cynnal cyfres o arddangosiadau byw a gweithdai a gweithgareddau technegol/gwyddonol drwy gydol y dydd.

Meddai Chris Allton, Cyfarwyddwr Oriel Science: “Mae’n wych bod Oriel Science yn cael bod yn rhan o’r Ŵyl Jamborî. Rydym yn edrych ymlaen yn fawr at ychwanegu rhywfaint o gyffro gwyddonol at y digwyddiad hwn i’r teulu. Dewch draw i arddangosfa Oriel Science yn y TechHub i wneud sleim a dysgu rhywfaint o wyddoniaeth ar yr un pryd!”

Meddai Sarah Fogel, Rheolwr Digwyddiadau Cymunedol TechHub Abertawe: “Mae’n bleser mawr gennym groesawu Oriel Science yn ôl i’r TechHub ar gyfer Gŵyl y Jamborî ddydd Sadwrn 28 Ebrill. Yma yn y TechHub, rydym yn deall pwysigrwydd hyrwyddo meysydd STEM i blant, nid yn unig am eu bod yn cynnig cyfleoedd gwych o ran swyddi, ond hefyd am fod ein dyfodol yn dibynnu ar feithrin y genhedlaeth nesaf o uwch-sêr STEM! Bydd yr ŵyl yn cyfuno sgiliau gwerthfawr a ffyrdd blaengar o feddwl, drwy annog pobl o bob oedran i gael hwyl wrth ddysgu mewn amgylchedd diogel a chyfeillgar. I rai, efallai bod hynny’n golygu dysgu gwyddor sleim, ac i eraill gall olygu darganfod sut i wneud cwmwl mewn potel. Dyna rai yn unig o’r gweithgareddau byddwn yn eu harchwilio yn ystod yr ŵyl!”

Am ragor o wybodaeth am ddigwyddiad y Jamborî, ewch i: http://www.volcanotheatre.co.uk/whats-on/jambor%C3%AE.

E-bost: orielscience@abertawe.ac.uk

@OrielScience: facebook.com/OrielScience

Diolch i’n noddwyr:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »
Loading...
Back To Top