Sam Gregson, The Bad Boy Of Science!

Sam Gregson, The Bad Boy of Science!

Don’t miss your chance to see Sam Gregson give his famous “Hunting the Higgs” talk at Super Science Sunday, this Sunday! Sam, “The Bad Boy of Science” will be giving his talk at 12pm!

If you know anyone in secondary school who loves science, this is an ideal talk for them! Check out the Eventbrite page for more information! Don’t forget to have a look at what else we have coming to the National Waterfront Museum this Sunday, 10/03/2019, 11am-4pm!

Peidiwch â cholli eich cyfle i weld Sam Gregson yn rhoi ei sgwrs enwog “Hunting the Higgs ” yn y Sul Gwyddoniaeth Super, dydd Sul yma! Bydd Sam, “y bachgen drwg o wyddoniaeth ” yn rhoi ei sgwrs yn 12pm!

Os ydych chi’n nabod unrhyw un yn yr ysgol uwchradd sy’n caru gwyddoniaeth, mae hwn yn siarad delfrydol iddyn nhw! Edrychwch ar y dudalen eventbrite am fwy o wybodaeth! Peidiwch ag anghofio i gael golwg ar beth arall rydym wedi dod i Amgueddfa Genedlaethol y Glannau ddydd Sul yma, 10/03/2019, 11Am-4pm!

https://www.eventbrite.co.uk/e/the-ministry-of-science-hunting-the-higgs-with-sam-gregson-tickets-56102973504