skip to Main Content

Super Science Sunday

Sunday 10th March 11am – 4pm

Swansea University’s Oriel Science returns to host “Super Science Sunday” at the National Waterfront Museum, during British Science Week 2019.

Visitors of all ages will see a huge range of interactive science exhibits, from animals and insects to black holes and astronauts! Spend the day exploring current research with hands on learning, suitable for the entire family! There will also be talks from special guests throughout the day.

And admission is FREE!!

If you love science, this is not to be missed!

Sul Gwyddonol Gwych

Dydd Sul 10 Mawrth, 11am – 4pm

Mae Oriel Science Prifysgol Abertawe’n dychwelyd i gynnal “Sul Gwyddonol Gwych” yn Amgueddfa Genedlaethol y Glannau yn ystod Wythnos Wyddoniaeth Prydain 2019.

Bydd ymwelwyr o bob oedran yn gweld amrywiaeth enfawr o arddangosfeydd gwyddonol rhyngweithiol – o anifeiliaid a phryfaid i dyllau duon a gofodwyr! Treuliwch y diwrnod yn edrych ar waith ymchwil cyfredol drwy ddulliau dysgu ymarferol sy’n addas i’r teulu cyfan! Bydd hefyd sgyrsiau gan westeion arbennig drwy gydol y dydd.

Ac mae mynediad YN RHAD AC AM DDIM!!

Os ydych wrth eich boddau â gwyddoniaeth, dyma ddiwrnod na ddylech ei golli!

 

 

 

 

 

 

Translate »
Loading...
Back To Top