skip to Main Content
Swansea University Race Engineering (SURE) To Launch The S18 Race Car / Tîm Peirianneg Rasio Prifysgol Abertawe Yn Lansio Car Rasio S18

Swansea University Race Engineering (SURE) to launch the S18 Race Car / Tîm Peirianneg Rasio Prifysgol Abertawe yn lansio Car Rasio S18

Swansea University’s Oriel Science are delighted to support Swansea University Race Engineering (SURE) at the launch of their new Formula Student race car at the National Waterfront Museum on Friday 15th June.

From 12:30-3pm, visitors and invited guests will see the SURE team unveil the newly designed 2018 car, the S18!  The S18 has been given a brand new design ahead of the team’s first race at the Silverstone circuit in July. The SURE team will address the public and their sponsors at the event to discuss the finer details of the car and the journey they’ve made to take the car from concept to European racetracks.

The SURE team comprises of students from varying engineering disciplines, as well as non-engineers from Swansea University, who each year take on the monumental task of designing a single seated race car for the Formula Student series. Over 100 students from various academic backgrounds have had a hand in the design of the S18. Formula Student is Europe’s most established educational engineering competition and the process of preparing and partaking in the competition helps students gain practical knowledge to complement their degree.

We are excited that the Bloodhound SSC Project will also be exhibited, especially since this is not often on public view. This comes after the announcement of the revised date for the 500mph run in South Africa which is now scheduled for the fourth quarter of 2019.

Kay Tor, the SURE Team Principal said, “Being part of Formula Student is time consuming but also extremely rewarding; our team members work hard throughout the year, balancing their commitment to SURE with their study responsibilities. It is a challenging feat of engineering, but the thrill and the experience make it all worthwhile”

For more information and tickets, please use this link: https://www.eventbrite.co.uk/e/swansea-university-race-engineering-launch-event-2018-tickets-46206413627?aff=es2

Website: www.orielscience.co.uk Email: orielscience@swansea.ac.uk

@OrielScience: facebook.com/OrielScience


Tîm Peirianneg Rasio Prifysgol Abertawe yn lansio Car Rasio S18 Mae’n bleser mawr gan Oriel Science  Prifysgol Abertawe gefnogi tîm Peirianneg Rasio Prifysgol Abertawe (SURE) wrth iddynt lansio eu car rasio newydd ar gyfer rasys Formula Student yn Amgueddfa Genedlaethol y Glannau ar 15 Mehefin.

Rhwng 12.30 a 3.00pm, yng nghwmni ymwelwyr a gwesteion gwadd, bydd tîm SURE yn dadorchuddio’r car newydd a ddyluniwyd ar gyfer 2018 – yr S18!  Mae’r S18 wedi cael ei ailwampio cyn ras gyntaf y tîm ar gylchffordd Silverstone ym mis Gorffennaf. Bydd tîm SURE yn annerch y cyhoedd a’u noddwyr yn y digwyddiad i drafod manylion y car a’u profiad o ddatblygu’r car o gysyniad nes iddo fod yn barod ar gyfer cylchffyrdd rasio Ewrop.

Mae tîm SURE yn cynnwys myfyrwyr o amrywiaeth o ddisgyblaethau peirianyddol, yn ogystal â meysydd eraill ym Mhrifysgol Abertawe, sydd bob blwyddyn yn ymgymryd â’r dasg anferth o ddylunio car rasio un sedd ar gyfer y gyfres Formula Student. Mae dros 100 o fyfyrwyr, o gefndiroedd academaidd amrywiol, wedi cyfrannu at ddylunio’r S18. Formula Student yw cystadleuaeth peirianneg addysgol fwyaf sefydledig Ewrop ac mae’r broses o baratoi a chymryd rhan yn y gystadleuaeth yn helpu myfyrwyr i feithrin gwybodaeth ymarferol sy’n ategu eu graddau.

Rydym wrth ein bodd y bydd y Car Uwchsonig Bloodhound yn cael ei arddangos hefyd oherwydd nad oes llawer o gyfleoedd i’r cyhoedd ei weld. Daw’r cyfle hwn yn sgil cyhoeddi dyddiad newydd ar gyfer yr ymdrech i gyrraedd 500mya yn Ne Affrica tua diwedd 2019.

Meddai Kay Tor, Pennaeth tîm SURE, “Mae bod yn rhan o Formula Student yn gofyn am ymroddiad sylweddol ond mae hefyd yn wobrwyol iawn; mae aelodau’r tîm yn gweithio’n galed drwy gydol y flwyddyn i gydbwyso eu hymrwymiad i SURE â’u cyfrifoldebau astudio. Mae’n dipyn o her beirianyddol ond mae’n werth yr ymdrech oherwydd y wefr a’r profiad.

Am ragor o wybodaeth a thocynnau, dilynwch y ddolen hon: https://www.eventbrite.co.uk/e/swansea-university-race-engineering-launch-event-2018-tickets-46206413627?aff=es2

Gwefan: www.orielscience.co.uk E-bost: orielscience@abertawe.ac.uk

@OrielScience: facebook.com/OrielScience

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »
Loading...
Back To Top