skip to Main Content

Profiling online groomer language Professors Nuria Lorenzo-Dus (Swansea University) and Adeline Paiement (University of Toulon) Wednesday 26th June 2019 at 7:30pm

Paedophiles increasingly exploit the internet and inadequate social media platform regulation to sexually groom children online, using different digital platforms to cultivate multiple potential victims simultaneously. Current online grooming detection and prevention methods struggle to protect them. In this lecture we explain how, by using a ground-breaking combination of corpus linguistics and machine learning techniques, we have developed a research programme in collaboration with stake-holders that will increase resilience against online grooming. We focus on two practical disruption measures within this programme – an anti-grooming training pack for professionals working with at risk children, and a web-based application to help law enforcement officials detect grooming content online.

 

Profiling online groomer language Yr Athro Nuria Lorenzo-Dus (Prifysgol Abertawe) a’r Athro Adele Paiement (Prifysgol Toulon) Nos Fercher 26 Mehefin am 7:30pm

Mae pedoffiliaid yn manteisio fwyfwy ar y rhyngrwyd a rheoliadau annigonol yn y cyfryngau cymdeithasol i feithrin perthnasoedd rhywiol â phlant ar-lein, gan ddefnyddio platfformau digidol gwahanol i feithrin perthnasoedd â nifer o darpar dioddefwyr ar yr un pryd. Nid yw’r dulliau presennol o ganfod ac atal gweithgarwch yr ysglyfaethwyr hyn ar-lein yn effeithiol wrth ddiogelu plant. Yn y ddarlith hon, byddwn yn esbonio sut rydym yn defnyddio cyfuniad arloesol o ieithyddiaeth gorpws a thechnegau dysgu peirianyddol i ddatblygu rhaglen ymchwil ar y cyd â rhanddeiliaid er mwyn cynyddu gallu i atal gweithgarwch meithrin perthnasoedd amhriodol ar-lein. Mae’r rhaglen hon yn canolbwyntio ar ddau ddull atal ymarferol – pecyn cymorth hyfforddiant ar gyfer ymarferwyr proffesiynol sy’n gweithio gyda phlant mewn perygl ac ap ar y we i helpu swyddogion gorfodi’r gyfraith i ganfod cynnwys ar-lein ar gyfer meithrin perthnasoedd amhriodol.

 

 

 

 

  

Translate »
Loading...
Back To Top