skip to Main Content

Check here for information on events we are attending and where to find us!

Famelab – Swansea Heats

(In association with Swansea University Public Engagement Forum)

Wednesday 30rd January 2019.

FameLab is the UK’s biggest competition to discover new talent in the communication of science, technology, engineering and maths (STEM). Come along and hear aspiring science communicators battle it out for a place in the Swansea heat!

Famelab – Cystadleuaeth Abertawe

(Mewn cysylltiad â Fforwm Ymgysylltu Cyhoeddus Prifysgol Abertawe)

Dydd Mercher 30 Ionawr 2019.

FameLab yw cystadleuaeth fwyaf y DU i ddarganfod talent newydd wrth gyfathrebu gwyddoniaeth, technoleg, peirianneg a mathemateg (STEM). Dewch i glywed cyfathrebwyr gwyddoniaeth uchelgeisiol yn brwydro am le yng nghystadleuaeth Abertawe

                                                                                       

Translate »
Loading...
Back To Top