Teddy Bear Hospital At Super Science Sunday!

Teddy Bear Hospital at Super Science Sunday!

If you’re bringing your children to Super Science Sunday, why not bring their teddy too? Make sure to visit the Teddy Bear Hospital at Super Science Sunday!

The aim of the Teddy Bear hospital is to teach local children about health and promote healthy behaviour, but also to show them that visiting the doctor or a relative in hospital doesn’t have to be a scary experience.

Children can come to the Teddy Bear hospital with their own teddy or use one that will be provided. Medical Students from Swansea University Medical School will be there to explain what to expect and how doctors can help.

Nod ysbyty Teddy Bear yw dysgu plant lleol am iechyd a hyrwyddo ymddygiad iach, ond hefyd i ddangos iddynt nad oes yn rhaid i ymweld â’r meddyg neu berthynas yn yr ysbyty fod yn brofiad brawychus.

Gall plant ddod i’r ysbyty Teddy Bear gyda’u tedi eu hunain neu ddefnyddio un a fydd yn cael ei ddarparu. Bydd myfyrwyr meddygol o Ysgol Feddygaeth Prifysgol Abertawe yno i egluro beth i’w ddisgwyl a sut y gall meddygon helpu.